Disclaimer


Inhoud: 
De op deze website getoonde informatie wordt door Mulder Fashion met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

Copyright: 
Deze website is eigendom van Mulder Fashion. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mulder Fashion. 
Privacy: 
Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Je persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. 
Juridische geldigheid van de disclaimer: 

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.